Vučenje - BiH

Dve mašine za vučenje i orebravanje žice od 5,5mm do11mm, proizvođača  TEUREMA