as

KOMERC-MALI d.o.o. je osnovan 1993. godine sa sedištem u Prnjavoru, od 2001. godine, ulazi u program prerade toplovaljane žice u armaturnu mrežu sa preduzećima Elvako, Bjeljina, NS-Primeks, Prnjavor i Ferro-keš, Mostar. Preduzeće je 2005. godine godine izgradilo proizvodnu halu i instalisalo savremene proizvodne kapacitete za proizvodnju armaturne mreže kapaciteta 55.000 tona/godišnje.
Lokacija preduzeća je u Prnjavoru, ul. Magistralni put bb, a proizvodnja armaturnih mreža je u proizvodnim halama na lokaciji u Banja Luci, ul. Dunavska 23a.
Od 2018. god. KOMERC-MALI d.o.o. proširuje svoje proizvodne pogone i osniva firmu u Srbiji pod nazivom KOMERC-MALI SRB d.o.o. sa sedištem u Kraljevcima, Rumska 94. Izgrađena je proizvodna hala korisne površine cca 5500 m2 za proizvodnju armaturne mreže -cca 35 000 t godišnje i savijanje betonskog čelika- cca 35 000 t godišnje. U pogonu za preradu betonskog čelika vrši se prerada rebrastog betonskog čelika prečnika 8-32 mm u proste i složene oblike savijanja, te proizvodnja koševa za šipove prečnika 1,5 m I dužine do 15 m različitih oblika.

Proizvodnja

BiH

Vučenje

Armaturna mreža

Teoretska težina armaturnih mreža

Srbija

Vučenje

Armaturna mreža

Obrada

Koševi za šipove

Teoretska težina armaturnih mreža

Galerija

Kontakt