Obrada

Obrada betonskog gvožđa na MEP mašinama prečnika od 8-32mm.

FOCUS 14

Automatska elektronski kontrolisana mašina za oblikovanje, od žice u koturu hladno vučene ili toplo valjane, elemenata za učvršćivanje betona. Asortiman žice se kreće od 8 do 14 mm sa maksimalnom zateznom čvrstoćom od 700 N/mm². Mogućnost dvostrukog umetanja sa prečnicima od 8 do12mm.

FORMAT 16 H.V. 3D

Potpuno automatska mašina za oblikovanje, iz kotura hladno vučenog ili toplo valjanog materijala, elemenata za učvršćivanje betona. Opseg žice od 8 do 16mm, sa maksimalnom zateznom čvrstoćom od 700N/mm². Mogućnost dvostrukog umetanja žice prečnika do 12mm.

PLANET 22 PLUS

Potpuno automatska, elektronski kontrolisana mašina za pravljenje oblika od žice u koturu, elemenata za čvršćivanje betona, sa asortimanom hladno vučene ili toplovaljane žice od 10 do 22mm (jedna žica), sa maksimalnom zateznom čvrstoćom od 700N/mm². Mogućnost prerade dve žice istovremeno sa prečnicima do 16mm. Važna osobina ove mašine je mogućnost proizvodnje bilo kakve uzengije, ravne šipke i  masivnog oblika savijene na obe strane do maksimalne dužine od 12m (ravna šipka).

MINI SYNTAX 16 HS

MINI SINTAKS 12-16 HS je zbir svih najboljih tehnoloških rešenja razvijenih u oblasti obrade kalema, ispravljanja i oblikovanja. U ovoj mašini postignut je maksimalni nivo fleksibilnosti, produktivnosti i kvaliteta proizvoda. Važna osobina ove mašine je mogućnost proizvodnje velike uzengije, ravne šipke i  masivnog oblika savijene na obe strane do maksimalne dužine od 12m.

CALANDRA 132

Serija CAL garantuje maksimalnu produktivnu fleksibilnost na osnovu veličine obrađene armature. Otpusni uređaj za progresivno savijanje zakrivljenih segmenata.

SINTAX LINE 32

Kompletna i potpuno automatizovana stanica za rezanje i savijanje za obradu armaturnih šipki. Kompletni proizvodni ciklus (utovar, rez i savijanje) zamišljen je da se izvodi u punoj automatizaciji, bez potrebe ručnog rukovanja od strane rukovaoca. Veliki obim funkcija opreme i fleksibilnost u programiranju proizvodnih ciklusa, čine SINTAKS LINE sposobnim da upravlja bilo kojim proizvodnim zahtevima pružajući izvanredan kvalitet gotovih proizvoda.

FLEXI PLUS 32

Elektronski programiran za obradu čeličnih šipki za armiranje maksimalne zatetzne čvrstoće od 650N/mm². Najvažnija karakteristika ovog proizvodnog sistema jeste da eliminišu sva međuskladištenja i rukovanje između jedinica za sečenje i savijanje. Zapravo, mašina odmah nakon faze sečenja automatski razdvaja šipke po soškama na mašini.

CS 440

Automatska savijačica sa dvostrukom glavom iz serije CS 440 dizajnirane su za proizvodnju uzengija i velikih oblika savijenih u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru kazaljke na satu sa obe strane. Sekvence savijanja kontrolišu se u potpuno automatskom režimu, bez potrebe za bilo kakvom intervencijom rukovaoca tokom radnog ciklusa, što omogućava visoku produktivnost uz kvalitet gotovih proizvoda.