Armaturne mreže

Mašina za punktovanje, proizvođača EVG tip MG 316, sa mašinom za ravnanje poprečnih žica EL-MET. Opseg žice koju ove mašine koriste i obrađuju za proizvodnju armaturnih mreža je od 4-10 mm, a godišnji kapacitet proizvodnje armaturnih mreža je 45.000 tona na godišnjem nivou.